miércoles, 25 de marzo de 2015

Concierto 28 marzo 2015

Amigos, el sabado 28 de marzo concierto en Casa Persa, os espero.


martes, 17 de marzo de 2015

Nowruz, concierto de año nuevo persa 21 marzo 2015

Amig@s
Con la llegada de la flores celebramos nuevamente el nowruz, la antigua fiesta del año nuevo Persa. Saludamos a la naturaleza con nuestra música y bailamos con el aire de la primavera. Este año nos acompaña  Yahyazadeh Javid, un ruiseñor del mar caspio que canta y sopla Ney y Laleva.
Feliz Nowruz a todos, os esperamos el sábado 21 de marzo a las 21 en  Espacio Ronda Madrid.
Un abrazo
دوستان
با آمدن شکوفه ها دوباره نوروز باستان را جشن می گیریم ، با سرود و نغمه سلام می کنیم به طبیعت و می رقصیم با بهار ، امسال دوست هنرمند و گرانقدرمان جاوید یحیی زاده ، عندلیب مازندرانی که می خواند و می دمد عاشقانه در نی و للوا همراه ما خواهد بود .
پیشاپیش نوروز بر همگان مبارک .
شنبه ۲۱ مارس ساعت ۹ شب در سالن اسپسیو روندا در مادرید . با ما باشیدmiércoles, 11 de marzo de 2015

Concierto 14 de marzo 2015

Amig@s el sábado 14 de Marzo a las 21h concierto de música y Sama en Casa Persa Os espero .
دوستان شنبه ۷ مارس ساعت ۹ شب کنسرت موسیقی و سما بهمراه هنرمندان میهمان ، استاد خورخه پاردو ، خاویر پاسارینیو ، نانتا کومار در کاسا پرسا . با ما باشید . عشق است


martes, 10 de marzo de 2015

Radif

El radif es como se denomina al repertorio de la música clásica iraní o persa, un conjunto de motivos melódicos ordenados con a una finalidad pedagógica. Estos motivos no se atribuyen a ningún compositor sino que proceden de diferentes ámbitos como el folclore, la corte o la música sagrada; el radif constituye así un compendio de la música iraní.

El radif está creado por dos motivos, uno como método de enseñanza, otro para la maestría de la interpretación musical.  Primero aprendes el radif hasta que lo interiorizas completamente, cuando ya está dentro de tí, puedes improvisar y componer. Ya eres músico.  Ostad es como se llama al maestro en este arte, no es un nombre que se pone a la ligera. 
Los radif más importantes que tenemos hoy día, con grabaciones, son:
el radif de Mizra Abdollah--radif de setar y tar
el radif de Abdollah Davami--radif de canto

Si vemos los números: 12, 7, 365... tiene que ver con los años, hablan de la procedencia del radif cuyo origen está en la dinastía Sasanidas.  Su rey, muy culto, llamado Xosro Parvis (que reinó bajo el nombre de Chosroes II entre el 590 y 628) fue un gran mecenas de músicos, entre los que se incluye la figura del legendario Barbod, al que se atribuye la creación del sistema de las siete dastgahs y la invención del laúd.  En la corte, Barbob se llevaba bien con el rey y tenía una melodía especial para cada día, para cada  día de la semana uno, para el primer dia de cada mes otro conjunto de melodías específicos.  Y de aqui surge el radif, para poner cada día una melodía diferente.
Cuenta la leyenda que el rey tenía un caballo negro precioso llamado Shabdiz, al que adoraba.  Pero el caballo enfermó y el rey dijo que quien le informara de que el caballo había muerto, le mataría.  Así que cuando Shabdiz muere no saben cómo decirlo, así que le piden a Barbob que sea él quien dé la noticia.  Barbob empieza a tocar, sin decir nada, toca y toca unas melodías tan tristes que llega un momento que el rey grita: ¡Para!, ¡para!  ¡Shabdiz está muerto!  Y le contestan, sí, lo has dicho tú.  Hay un gushé que se llama Shabdiz.

El radif está dividido en 12 escalas, que llamamos Dastgah. 
7 son grandes dastgahs completas:
Shur, Mahur, Homayun, Nava, Segah, Chahargah, Rastpanjgah
Luego hay 5 pequeñas dastgah (no completas) que derivan de las grandes, las llamamos Avâz.  4 de ellas proceden de Shur y son: Afshari, Dashti, Bayatetorc, Abuata.  1 de ellas procede de Homayun y se llama Isfahan.
Dentro de cada escala hay diferentes motivos que los llamamos Gushe, que significa rincón.  Cada uno simboliza un carácter musical dentro de la escala.  Hay radif para canto o radif para instrumentos (dependiendo de qué instrumento).  Cada uno, dependiendo del maestro, tiene aproximadamente 365 Gushe.  Existen diferentes escuelas de radif: Escuela de Isfahan, Escuela de Teherán, Escuela de Tabriz, Escuela de Horasan.

Corte de Zafarkhan, músicos persas 1630-1665 d.c.

Esta miniatura del libro Masnavi de Zafarkhan, hijo de Khaye Abullhasankan.  El gobernador culto de Kabul, Cachemir y Sind entre los años 1630-1665 d.c. era un gran mecenas del arte iraní, músicos y poetas, especialmente de Saeb Tabrizi.  Es la foto más antigua que yo he visto de un grupo de músicos con setar, kamanché, ney, daf y ganuh.  Están en la corte de Zafarkhan durante la visita del rey de India, Sayathehan.  No puedo enviar la foto completa porque no tengo permiso.  Quiero agradecer  a la Biblioteca Real Británica, sección asiática, que me han dejado una copia de esta pintura.

این مینیاتور از کتاب مثنوی ظفرخان پسر خواجه ابوالحسن ، حاکم با فرهنگ کابل ، کشمیر و سند از سال ۱۶۳۰ تا ۱۶۶۵ ،دوستدار و حامی هنر و هنرمندان و موسیقی دانان و شعرا بخصوص صایب تبریزی و دیگر هنرمندان ایرانی در آنزمان بوده است ، قدیمی ترین عکسیست که بنده از گروه نوازندگان و سازهای سه تار ، کمانچه ، نی ، دف ، قانون تا بحال دیده ام که در دربار ظفر خان در زمان دیدار شاه جهان از دربارش نقاشی شده است ، عکس کامل را نمی تواتنم پست کنم چون حقش را ندارم ، با تشکر از کتابخانه سلطنتی بریتانیا ، بخش آسیایی ، که این مینیاتور را در اختیارم گذاشتند ، عشق است


domingo, 8 de marzo de 2015

Poema de Hafez

دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمیگیرد
Mi corazon no quiere otro camino que un bello rostro
ز هر در میدهم پندش ولیکن در نمیگیرد
Tanto que lo aconsejo pero no hace caso

خدا را ای نصیحت گو حدیث ساغر و می گو
Consejero por dios hablame de la copa de vino
که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد
Mi fantasia no dibuja una imagen mejor

بیا ای ساقی گلرخ بیاور باده رنگین
Ven generoso copero , trae la roja copa
که فکری در درون ما از این بهتر نمیگیرد
Que en nuestro interior no hay nada mejor

صراحی میکشم پنهان و مردم دفتر انگارند
Llevo mi copa escondida y otros piensan que es mi libro
عجب گر آتش این زرق در دفتر نمیگیرد
Me soprende que  el engaño no incendie mi libro

من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی
Un dia quemare esta ropa parcheada
که پیر می فروشانش به جامی بر نمیگیرد
Que el maestro no me dara  una copa a cambio

از آنرو هست یاران را صفاها با می لعلش
Por ello nosotros gozamos con el rojo licor
که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمیگیرد
Que la verdadera imagen esta en su esencia

سر و چشمی چنین دلکش تو گوئی چشم از او بردوز
Como puedes decirme que no mire esa cara y esos ojos tan bellos
برو کاین وعظ بی معنی مرا در سر نمیگیرد
Vete que tu consejo estupido no me gusta

نصیحت گوی رندان را که با حکم قضا جنگ است
El consejero de los sabios que esta en guerra con el destino 
دلش بس تنگ می بینم مگر ساغر نمیگیرد
Veo su corazon muy estrecho quiza no bebe a menudo

میان گریه میخندم که چون شمع اندرین مجلس
En la reunion como la vela a la vez que lloro , rio
زبان آتشینم هست لیکن در نمیگیرد
Tengo una lengua ardiente pero no quema

چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را
Que bien me has cazado vivan tus ojos ebrios
که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمیگیرد
Que nadie caza pajaros salvajes de un modo mejor

سخن در احتیاج ما و استغنای معشوقست
Se trata de nuestra necesidad de su riqueza
چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمیگیرد
De que vale la magia corazon para la amada

من آن آئینه را روزی بدست آرم سکندروارٍ
El espejo de Alejandro algun dia encontrare
اگر میگیرد این آتش زمانی ور نمیگیرد
Veremos si funciona este fuego

خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت
Por misericordia de dios ayuda a el derviche de tu puerta
دری دیگر نمیداند رهی دیگر نمیگیرد
Que no tiene otra casa ni conoce otro camino

بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم
Con una poema tan fresco y dulce me extraña rey de reyes
که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمیگیردً
Que porque su majesta no cubra a Hafez de oro de pies a cabeza

این شعر را با اجازه
بزرگان سعی کردم تا آنجایی که در توانم بود به زبان اسپانیایی برگردانم.عشق است 


miércoles, 4 de marzo de 2015

Concierto 7 de marzo 2015 con Javier Paxariño y Jorge Pardo

Amig@s el sábado 7 de Marzo a las 21h concierto de música y Sama en Casa esta semana con artistas invitados , Vientos Flamencos/Jorge Pardo , Javier Paxariño , Nantha KumarPersa Os espero .
دوستان شنبه ۷ مارس ساعت ۹ شب کنسرت موسیقی و سما بهمراه هنرمندان میهمان ، استاد خورخه پاردو ، خاویر پاسارینیو ، نانتا کومار در کاسا پرسا . با ما باشید . عشق است